Overstappen naar een nieuw DMS/Zaaksysteem? Het gaat vaak gepaard met een complex en lastig migratietraject. Hoe komt uw organisatie ooit van het oude systeem af met alle metadata en rekening houdend met autorisaties? Want oude data moet natuurlijk wel raadpleegbaar zijn vanuit de nieuwe omgeving. 

MML - foto

Aanpak

Hoe pakt C-CONTENT dit aan? Heel eenvoudig: voorkom een lastig migratietraject door inzet van contentintegratie technologie. Een dergelijke aanpak houdt ‘het bevriezen’ van een oud systeem in, met als doel het oude systeem volledig te elimineren uit het applicatielandschap en het behouden van de inhoud. Zowel bij het migreren van of naar bijvoorbeeld bekende DMS of Zaaksysteem leveranciers, wordt álle informatie overgenomen door MY-LEX®. De data wordt netjes opgeslagen in een open formaat, waarna deze ‘oude content’ ontsloten wordt, eventueel samen met de nieuwe omgeving, via MY-LEX Overheid®. ‘Migreren door indexeren’ is het motto.

Nadat alle content en metadata met bijbehorende rechten en autorisaties is overgezet naar MY-LEX Overheid®, kan het oude systeem volledig uitgefaseerd worden, inclusief licenties en onderhoud. De organisatie kan hiermee een enorme kostenbesparing doorvoeren. Immers, de beheerslast van uit te faseren systemen verdwijnt hiermee definitief.

 

MLL - animatie

MY-LEX Legacy®

Naar aanleiding van een aantal verzoeken vanuit onze gebruikers is een uitbreidingsmodule ontwikkeld die het voor gemeenten mogelijk maakt om oude systemen met daarin de brondata die nog bewaard dient te worden, makkelijk uit te faseren. Aan alle functionaliteit is gedacht: van userbeheer tot en met vernietiging van documenten volgens de archiefwet. En heel belangrijk, u hoeft niet in meerdere systemen te zoeken naar informatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Nadat alle content is overgezet, kan het oude systeem volledig worden uitgefaseerd. Inclusief alle licenties & onderhoud.

MY-LEX Legacy® kent een eenvoudige kostenstructuur die gebaseerd is op het aantal documenten.

Ingewikkelde data migratie trajecten behoren tot het verleden.

Onze ervaren consultants en PM’s bieden hun expertise aan.

Download de MY-LEX Legacy brochure

Downloaden

Demo aanvragen